Pārskats

Šo vietni vada SIA CCF BALTIJA SIA. Visā vietnē termini “mēs”, “mēs” un “mūsu” attiecas uz CCF. Piedāvā šo vietni, ieskaitot visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas pieejami no šīs vietnes jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka piekrītat visiem šeit norādītajiem noteikumiem, nosacījumiem, politikām un paziņojumiem. Apmeklējot mūsu vietni un / vai iegādājoties kaut ko no mums, jūs iesaistāties mūsu “Pakalpojumā” un piekrītat ievērot šādus noteikumus un nosacījumus, tostarp tos papildu noteikumus un nosacījumus un politikas, uz kuriem šeit ir atsauce un / vai kuri ir pieejami ar hipersaiti. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem vietnes lietotājiem, tostarp bez ierobežojumiem lietotājiem, kuri ir pārlūkprogrammas, pārdevēji, klienti, tirgotāji un / vai satura līdzstrādnieki. Pirms piekļūstat mūsu vietnei vai izmantojat to, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus. Piekļūstot jebkurai vietnes daļai vai izmantojot to, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus. Ja nepiekrītat visiem šī līguma noteikumiem un nosacījumiem, jūs nedrīkstat piekļūt vietnei vai izmantot kādus pakalpojumus. Ja šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek uzskatīti par piedāvājumu, pieņemšana ir skaidri ierobežota ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Uz visām jaunajām funkcijām vai rīkiem, kas tiek pievienoti pašreizējam veikalam, attiecas arī Noteikumi un nosacījumi. Šajā lapā jebkurā laikā varat pārskatīt jaunāko pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju.

Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu daļu, ievietojot atjauninājumus un / vai izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt, vai šajā lapā nav izmaiņu. Jūsu turpmākā tīmekļa vietnes izmantošana vai piekļuve tai pēc izmaiņu publicēšanas nozīmē šo izmaiņu pieņemšanu.

Interneta veikala noteikumi

Piekrītot šiem noteikumiem un nosacījumiem, jūs apliecināt, ka esat vismaz pilngadīgs savā dzīvesvietas štatā vai provincē vai ka esat pilngadīgs savā dzīvesvietas štatā vai provincē un esat mums devis savu piekrišanu ka ļaujiet jebkuram no jūsu nepilngadīgajiem apgādājamiem izmantot šo vietni. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu produktus nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem, kā arī, izmantojot Pakalpojumu, jūs nedrīkstat pārkāpt likumus savā jurisdikcijā (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesību likumiem). Pārkāpjot kādu no Noteikumiem, jūsu Pakalpojumi tiks nekavējoties izbeigti.

Vispārīgie nosacījumi

Mēs paturam tiesības atteikt pakalpojumu jebkuram jebkura iemesla dēļ un laikā. Jūs saprotat, ka jūsu saturs (neietverot kredītkartes informāciju) var tikt pārsūtīts nešifrēts un saistīts ar (a) pārraidi dažādos tīklos; un b) izmaiņas, lai atbilstu tīklu un ierīču savienošanas tehniskajām prasībām un pielāgotos tām. Kredītkartes informācija vienmēr tiek šifrēta pārsūtīšanas laikā caur tīkliem. Jūs piekrītat nepavairot, nedublēt, nekopēt, nepārdot, nepārdot tālāk un neizmantot nevienu Pakalpojuma daļu, Pakalpojuma izmantošanu vai piekļuvi Pakalpojumam vai jebkurai kontaktpersonai vietnē, caur kuru tiek sniegts pakalpojums, bez mūsu rakstiskas atļaujas. Šajā līgumā izmantotās virsraksti ir iekļauti tikai ērtības dēļ un neierobežos vai citādi neietekmēs šos noteikumus.

Informācijas precizitāte, pilnīgums un savlaicīgums

Mēs neesam atbildīgi, ja šajā vietnē pieejamā informācija nav precīza, pilnīga vai aktuāla. Šīs vietnes materiāls ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai, un to nevajadzētu paļauties vai izmantot kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai, neapspriežoties ar primāriem, precīzākiem, pilnīgākiem vai savlaicīgākiem informācijas avotiem. Jebkura paļaušanās uz materiāliem šajā vietnē ir jūsu pašu atbildība. Šajā vietnē var būt noteikta vēsturiska informācija. Vēsturiskā informācija obligāti nav aktuāla, un tā tiek sniegta tikai jūsu zināšanai. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu, taču mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju mūsu vietnē. Jūs piekrītat, ka jūsu pienākums ir uzraudzīt izmaiņas mūsu vietnē.

Pakalpojumu un cenu izmaiņas

Mūsu produktu cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma pārveidot vai pārtraukt Pakalpojumu (vai jebkuru tā daļu vai saturu). Mēs neuzņemamies atbildību pret jums vai trešajām pusēm par jebkādām izmaiņām, cenu izmaiņām, Pakalpojuma apturēšanu vai pārtraukšanu.

Produkti

Daži produkti var būt pieejami tikai tiešsaistē, izmantojot vietni. Šiem produktiem vai pakalpojumiem var būt ierobežots daudzums, un tos var atgriezt vai mainīt tikai saskaņā ar mūsu atgriešanas politiku. Mēs esam darījuši visu iespējamo, lai pēc iespējas precīzāk parādītu mūsu produktu krāsas un attēlus, kas parādās veikalā. Mēs nevaram garantēt, ka jūsu datora monitora jebkuras krāsas displejs būs precīzs. Mēs paturam tiesības, bet neuzliekam pienākumu, ierobežot mūsu produktu vai pakalpojumu pārdošanu kādai personai, ģeogrāfiskam reģionam vai jurisdikcijai. Šīs tiesības mēs varam izmantot katrā gadījumā atsevišķi. Mēs paturam tiesības ierobežot jebkuru mūsu piedāvāto produktu vai pakalpojumu daudzumu. Visi produktu apraksti vai cenu noteikšana var tikt mainīta jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma un tikai pēc mūsu ieskatiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt jebkura produkta pārdošanu. Jebkurš šajā vietnē veiktais produkts vai pakalpojums ir spēkā neesošs, ja tas ir aizliegts. Mēs negarantējam, ka jebkuru jūsu iegādāto vai iegūto produktu, pakalpojumu, informācijas vai cita materiāla kvalitāte atbildīs jūsu cerībām vai ka tiks novērstas kļūdas Pakalpojumā.

Norēķinu un konta informācijas precizitāte

Mēs paturam tiesības atteikt jebkuru pasūtījumu, ko veicat pie mums. Pēc saviem ieskatiem mēs varam ierobežot vai atcelt katram cilvēkam, mājsaimniecībai vai pasūtījumam iegādāto daudzumu. Šie ierobežojumi var ietvert pasūtījumus, kas veikti ar vienu un to pašu klienta kontu vai ar to pašu kredītkarti, un / vai pasūtījumus, kuros tiek izmantota tā pati norēķinu un / vai piegādes adrese. Gadījumā, ja veicam izmaiņas vai atceļam pasūtījumu, mēs varam mēģināt jums par to paziņot, sazinoties caur e-pasta un / vai norēķinu adresi / tālruņa numuru, kas norādīta pasūtījuma veikšanas laikā. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus pēc mūsu pašu ieskatiem veica izplatītāji vai tālākpārdevēji. Jūs piekrītat sniegt aktuālu, pilnīgu un precīzu pirkumu un konta informāciju par visiem mūsu veikalā veiktajiem pirkumiem. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt savu kontu un citu informāciju, tostarp savu e-pasta adresi un kredītkartes numurus, kā arī derīguma termiņus, lai mēs varētu pabeigt jūsu darījumus un pēc vajadzības sazināties ar jums. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, pārskatiet mūsu atgriešanas politiku.

Izvēles rīki

Mēs varam jums nodrošināt piekļuvi trešo pušu rīkiem, kurus mēs neuzraugām, kā arī mēs nekontrolējam un neieviešam. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs nodrošinām piekļuvi tādiem rīkiem, kādi ir, un “pēc iespējas pieejamiem” bez jebkādām garantijām, apliecinājumiem vai nosacījumiem un bez jebkāda apstiprinājuma. Mums nav nekādas atbildības, kas izriet vai ir saistīta ar jūsu izvēles trešo pušu rīku izmantošanu. Jebkurš vietnes piedāvāto izvēles rīku izmantojums ir pilnībā atkarīgs no jūsu atbildības un ieskatiem, un jums jāpārliecinās, ka esat iepazinies un apstiprinājis noteikumus, saskaņā ar kuriem rīkus nodrošina attiecīgais (-ie) trešās puses pakalpojumu sniedzējs (-i). Arī nākotnē mēs varam piedāvāt jaunus pakalpojumus un / vai funkcijas, izmantojot vietni (tostarp jaunu rīku un resursu izlaišanu). Uz šādām jaunām funkcijām un / vai pakalpojumiem attiecas arī šie Noteikumi un nosacījumi.

Trešo pušu saites

Noteikts saturs, produkti un pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot mūsu Pakalpojumu, var ietvert materiālus no trešās pusēs. Šajā vietnē esošās trešo pušu saites var novirzīt jūs uz trešo pušu vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neesam atbildīgi par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam un neuzņemamies nekādu atbildību vai atbildību par trešās puses materiāliem vai vietnēm, vai par citiem trešo personu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem. Mēs neesam atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas saistīti ar preču, pakalpojumu, resursu, satura pirkšanu vai izmantošanu vai jebkādiem citiem darījumiem, kas veikti saistībā ar trešo personu vietnēm. Pirms sākat kādu darījumu, lūdzu, rūpīgi pārskatiet trešās puses politikas un praksi un pārliecinieties, ka tās saprotat. Sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi par trešo personu produktiem jāvirza uz trešo pusi.

Lietotāju komentāri, atsauksmes un citi iesniegumi

Ja pēc mūsu pieprasījuma jūs sutāt noteiktus konkrētus iesniegumus (piemēram, konkursa darbus) vai bez mūsu pieprasījuma jūs sutāt radošas idejas, ieteikumus, priekšlikumus, plānus vai citus materiālus tiešsaistē, pa e-pastu, pa pastu vai citādi (kopā “komentāri”), jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā varam bez ierobežojumiem rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot un citādi jebkurā vidē izmantot visus komentārus, kurus jūs mums pārsutāt. Mums nav un nebūs pienākuma (1) konfidenciāli uzturēt komentārus; (2) maksāt kompensāciju par komentāriem; vai (3) atbildēt uz visiem komentāriem. Mēs varam, bet neuzliekam pienākumu uzraudzīt, rediģēt vai noņemt saturu, kas pēc mūsu ieskatiem ir nelikumīgs, aizskarošs, draudošs, neslavas celošs, apmelojošs, pornogrāfisks, neķītrs vai citādi iebilstams vai pārkāpj jebkuras puses intelektuālo īpašumu vai šos noteikumus un nosacījumus. Jūs piekrītat, ka jūsu komentāri nepārkāps nevienas trešās puses tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmi, privātumu, personību vai citas personiskās vai īpašumtiesības. Jūs arī piekrītat, ka jūsu komentāri nesatur neslavu vai citādi nelikumīgu, aizskarošu vai neķītru materiālu vai satur datorvīrusu vai citu ļaunprātīgu programmatūru, kas jebkādā veidā varētu ietekmēt Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes darbību. Jūs nedrīkstat izmantot nepatiesu e-pasta adresi, neizlikties par citu personu, nevis sevi, vai kā citādi maldināt mūs vai trešās puses par komentāru izcelsmi. Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem komentāriem un to precizitāti. Mēs neuzņemamies atbildību par komentāriem, kurus ievietojat jūs vai kāda trešā puse.

Personīgā informācija

Jūsu personiskās informācijas iesniegšanu veikalā regulē mūsu konfidencialitātes politika.

Kļūdas, neprecizitātes un izlaidumi

Reizēm mūsu vietnē vai Pakalpojumā var būt informācija, kas satur drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kas var būt saistīta ar produktu aprakstiem, cenām, akcijām, piedāvājumiem, preču piegādes izmaksām, tranzīta laiku un pieejamību. Mēs paturam tiesības labot visas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus un mainīt vai atjaunināt informāciju vai atcelt pasūtījumus, ja kāda informācija Pakalpojumā vai kādā no saistītajām vietnēm ir neprecīza jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma (tostarp pēc pasūtījuma iesniegšanas). Mēs neuzņemamies pienākumu atjaunināt, grozīt vai precizēt informāciju Pakalpojumā vai kādā no saistītajām vietnēm, tostarp bez ierobežojumiem, informāciju par cenām, izņemot gadījumus, kad to prasa likums. Neviens norādīts atjaunināšanas vai atsvaidzināšanas datums, kas tiek lietots pakalpojumā vai kādā no saistītajām vietnēm, nav jāpieņem, lai norādītu, ka visa Pakalpojumā vai jebkurā saistītajā vietnē sniegtā informācija ir mainīta vai atjaunināta.

Aizliegta lietošana

Papildus citiem Noteikumos un nosacījumos noteiktajiem aizliegumiem jums ir aizliegts izmantot vietni vai tās saturu: (a) jebkādiem nelikumīgiem mērķiem; (b) aicināt citus veikt nelikumīgas darbības vai piedalīties tajās; (c) pārkāpt visus starptautiskos, federālos, provinces vai štata noteikumus, noteikumus, likumus vai vietējos rīkojumus; (d) pārkāpt vai pārkāpt mūsu vai citu intelektuālā īpašuma tiesības; e) uzmākties, ļaunprātīgi izmantot, apvainot, kaitēt, apmelot, noniecināt, iebiedēt vai diskriminēt, pamatojoties uz dzimumu, seksuālo orientāciju, reliģiju, etnisko piederību, rasi, vecumu, nacionālo izcelsmi vai invaliditāti; f) iesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g) augšupielādēt vai pārsūtīt vīrusus vai jebkura cita veida ļaunprātīgu kodu, kas tiks izmantots vai var tikt izmantots jebkādā veidā, kas ietekmēs Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; h) vākt vai izsekot citu personu personisko informāciju; i) surogātpastu, pikšķerēšanu, “pretext”, “spider”, rapošanu vai nokasīšanu; j) jebkādiem neķītriem vai amorāliem mērķiem; vai (k) traucēt vai apiet Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta drošības funkcijas. Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes lietošanu, ja tiek pārkāpts kāds no aizliegtajiem lietojumiem.

Garantiju atruna, atbildības ierobežošana

Mēs negarantējam un neapstiprinām, ka mūsu pakalpojuma izmantošana būs nepārtraukta, savlaicīga, droša vai bez kļūdām. Mēs negarantējam, ka rezultāti, ko var iegūt, izmantojot pakalpojumu, būs precīzi vai uzticami. Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam noņemt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai jebkurā laikā atcelt pakalpojumu, bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs nepārprotami piekrītat, ka tikai jūs riskējat izmantot pakalpojumu vai nespējat to izmantot. Pakalpojums un visi ar pakalpojuma palīdzību jums piegādātie produkti un pakalpojumi (izņemot gadījumus, kad mēs to skaidri norādījām) tiek nodrošināti “tādi kā ir” un “pēc iespējas” jūsu lietošanai bez jebkādas tiešas vai nepastarpinātas pārstāvības, garantijas vai nosacījumiem. netiešas garantijas vai nosacījumi par pārdodamību, pārdodamu kvalitāti, piemērotību noteiktam mērķim, ilgmūžību, īpašumtiesībām un pārkāpumiem. Nekādā gadījumā Bieļļa, mūsu direktori, darbinieki, saistītie uzņēmumi, aģenti, darbuzņēmēji, praktikanti, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licences devēji nav atbildīgi par jebkādiem ievainojumiem, zaudējumiem, prasījumiem vai tiešiem, netiešiem, nejaušiem, soda, īpašiem vai citiem gadījumiem. jebkāda veida izrietošie zaudējumi, tostarp bez ierobežojuma zaudētā peļņa, zaudētie ieņēmumi, zaudētie ietaupījumi, datu zaudējumi, aizstāšanas izmaksas vai jebkuri līdzīgi zaudējumi neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar līgumu, deliktu (ieskaitot nolaidību), stingru atbildību vai citādi, kas izriet no jūsu jebkura pakalpojuma vai jebkura produkta, kas iegādāts, izmantojot pakalpojumu, izmantošana vai jebkura cita pretenzija, kas jebkādā veidā ir saistīta ar jūsu pakalpojuma vai jebkura produkta lietošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kļūdām vai izlaidumiem jebkurā saturā vai jebkādā citā jebkāda veida zaudējumi vai bojājumi, kas radušies, izmantojot pakalpojumu vai jebkuru pakalpojumu (vai produktu), kas ievietots, pārsūtīts vai citādi padarīts pieejams, izmantojot pakalpojumu, pat ja tiek ieteikts par to iespējamību. Tā kā dažas valstis vai jurisdikcijas neatļauj izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādās valstīs vai jurisdikcijās mūsu atbildība tiks ierobežota maksimāli likumā atļautajā apjomā.

Atlīdzināšana

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un turēt nekaitīgus SIA Bieļļa meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus, partnerus, amatpersonas, direktorus, aģentus, darbuzņēmējus, licenču devējus, pakalpojumu sniedzējus, apakšuzņēmējus, piegādātājus, praktikantus un darbiniekus, nekaitīgus no jebkādām prasībām vai pieprasījumiem, ieskaitot saprātīgas advokātu atlīdzības, ko veikusi jebkura trešā puse sakarā ar šo Noteikumu un nosacījumu vai to iekļauto dokumentu pārkāpumu vai no tā, kas radies, pārkāpjot jebkuru likumu vai trešās personas tiesības.

Atdalāmība

Gadījumā, ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu noteikumiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds noteikums tomēr ir izpildāms pilnā apjomā, ko atļauj piemērojamie tiesību akti, un tiek uzskatīts, ka neizpildāmā daļa ir atdalīta no šiem noteikumiem un Nosacījumiem, šāda noteikšana neietekmē citu atlikušo noteikumu derīgumu un izpildāmību.

Izbeigšana

Pušu saistības un saistības, kas radušās pirms līguma izbeigšanas datuma, paliek spēkā pēc šī līguma izbeigšanas visiem mērķiem. Šie noteikumi un nosacījumi ir spēkā, ja vien jūs vai mēs tos pārtraucam. Jūs jebkurā laikā varat pārtraukt šos noteikumus un nosacījumus, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu Pakalpojumus, vai arī pārtraucot izmantot mūsu vietni. Ja pēc mūsu vienīgā sprieduma jums neizdodas vai mums ir aizdomas, ka esat neievērojis kādu no šo noteikumu un nosacījumu noteikumiem vai nosacījumiem, mēs arī varam izbeigt šo līgumu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, un jūs paliksiet atbildīgs par visām pienākošajām summām līdz izbeigšanas datumam (ieskaitot); un / vai attiecīgi var liegt jums piekļuvi mūsu Pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai).

Visa vienošanās

Ja mēs neizmantosim vai neizpildīsim kādas šo Noteikumu un nosacījumu tiesības vai noteikumus, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī jebkādas politikas vai darbības noteikumi, ko esam publicējuši šajā vietnē vai attiecībā uz noteikumiem, veido visu līgumu un sapratni starp jums un mums un regulē jūsu Pakalpojuma izmantošanu, aizstājot visus iepriekšējos vai vienlaicīgos līgumus, saziņu un priekšlikumus mutiski vai rakstiski starp jums un mums (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visām iepriekšējām Noteikumu un nosacījumu versijām). Jebkuras neskaidrības šo Noteikumu un nosacījumu interpretācijā nav interpretējamas pret tekstu sagatavojošo pusi.

Valdošie tiesību akti

Šie Noteikumi un nosacījumi un jebkuri atsevišķi līgumi, ar kuriem mēs sniedzam jums Pakalpojumus, tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Latvijas likumiem. Visi strīdi tiks risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Noteikumu un nosacījumu izmaiņas

Šajā lapā jebkurā laikā varat pārskatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumu jaunāko versiju. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo Noteikumu un nosacījumu daļu, ievietojot atjauninājumus un izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt mūsu vietni par izmaiņām. Jūsu turpmākā mūsu tīmekļa vietnes vai pakalpojuma izmantošana vai piekļuve tiem pēc šo noteikumu un nosacījumu izmaiņu publicēšanas nozīmē šo izmaiņu pieņemšanu.

Kontaktinformācija

Jautājumi par Noteikumiem un nosacījumiem jānosūta mums vietnē Info@coffee-tea.lv

Receive news
Mūsu lapa izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu pirkšanas pieredzi. Noklikšķinot uz 'Piekrītu' vai pārlūkojot vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā.
Piekrītu | Vairāk informācijas